ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2017-2018

 

Πρόεδρος:                Φάλλιας Αστέριος

Αντιπρόεδρος:           Πάσχος Σωτήριος

Γεν. Γραμματέας:       Μαρτινίδης Νικόλαος

Ταμίας:                     Αλεξανδρίδου Ελένη

Ειδικός Γραμματέας:   Παγώνα Ιουλία

Έφορος:                    Τίκου Ελένη

Τακτικό Μέλος:          Ταουσιάνης Ιωάννης

Τακτικό Μέλος:          Τσιράπα Αγγελική

Τακτικό Μέλος:          Καπέτας Ιωάννης

Υποκατηγορίες