Εκδρομή στη Ξάνθη στις 21/12/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την επίσκεψη στη Ξάνθη (21/12/2016)

Στην Κατερίνη σήμερα Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00, στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Κατερίνης συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη από 21/12/2016 έως 23/12/2016 αποτελούμενη από τους :

  1. Πιπίλη Κωνσταντίνο Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ
  2. Αναστασίου Ελισάβετ, αρχηγό της εκδρομής
  3. Δροσούνη Αικατερίνη, συνοδό καθηγήτρια
  4. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
  5. Πριώνας Ευάγγελος, Χωλίδης Νικόλαος εκπρόσωπους των μαθητών

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τρείς προσφορές από τα πρακτορεία:

  1. Complete Travel
  2. Velonis Tours
  3. Tasionas Travel

Μετά το άνοιγμα των προσφορών έγινε καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχει κάθε τουριστικό πρακτορείο ως εξής:

Πρακτορείο

Ξενοδοχείο

Παροχές

Ασφάλεια

   Τιμή/ μαθητή

Complete Travel

Hotel XANTHIPPION 2*

Hotel Nestos 3 *

Hotel Natasa 3*

Hotel Elena 3*

Πρωϊνό

Συνοδός

Ασφάλεια-ιατροφαρμακευτική

ΝΑΙ

85

78

72

86

VelonisTours

Hotel Nestos 3 *

Hotel Natasa 3*

Hotel Elena 3*

Hotel Orfeas 3*

Hotel Z PALACE 5*

Πρωϊνό

Συνοδός

Ασφάλεια-ιατροφαρμακευτική

ΝΑΙ

72

67

88

69

102

TasionasTravel

Hotel Nestos 3 *

Hotel Natasa 3*

Hotel Elena 3*

Hotel Z PALACE 5*

Πρωϊνό

Συνοδός

Ασφάλεια-ιατροφαρμακευτική

ΝΑΙ

59

57

71

95

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη α)την ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ. Β 2769/2-12-2011) β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γ)την πρόταση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών

αποφασίζει

επιλέγει ως συμφερότερη την προσφορά του τουριστικού πρακτορείου Tasionas Tours για το ξενοδοχείο Nestos 3* .

 

Η επιτροπή

 

Ο Διευθυντής

Πιπίλης Κωνσταντίνος

 

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος

Αναστασίου Ελισάβετ

Δροσούνη Αικατερίνη

Πριώνας Ευάγγελος

Χωλίδης Νικόλαος